Het einde van een geweldige strijd

Beste lezer,

Heeft u het gehoord? Met een overdonderend mooi resultaat is de Partij voor het Noorden de gemeenteraad van Groningen ingekomen. Als enige nieuwe partij wisten wij niet één, maar twee zetels te bemachtigen. 

Leendert van der Laan (1.) en Evelien Bernabela (5.) zullen zitting nemen in de raad als volksvertegenwoordigers. Leendert legt zijn verantwoordelijkheden als lijsttrekker naast zich neer en pakt tegelijkertijd zijn verantwoordelijkheden als fractievoorzitter op. Evelien heeft haar zetel te pakken gekregen dankzij een overweldigende hoeveelheid voorkeursstemmen en zal samen met Leendert de Partij voor het Noorden de komende vier jaar gaan vertegenwoordigen.

Tegelijkertijd zijn Jelle Dams (4.) en Matthijs Arjen Hekert (2.) als politiek woordvoerders ingezworen. Wij zullen samen met de raadsleden de nieuwe fractie gaan vormen! 

Daarmee is het doel van deze speciale verkiezingspagina bereikt. Wij willen u hartelijk danken voor uw steun!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de rest van de fractie,

Matthijs Arjen Hekert
Voormalig kwartiermaker

Een verkiezingsprogramma voor op eigen kracht!

Beste lezer,

De Partij voor het Noorden presenteert hierbij met trots ons verkiezingsprogramma voor de gemeente Groningen! Het betreft een inhoudelijk sterk, praktisch en oplossingsgericht programma. Wij hebben dit geschreven voor niet alleen de stad, maar ook voor Haren, Ten Boer, Thesinge en de vele andere omliggende wijken, dorpen en buurtschappen van Groningen.

In dit programma kunt u lezen over de doelen, standpunten en ideeën van de Partij voor het Noorden voor de gemeente Groningen. Zo willen wij bijvoorbeeld extra aandacht voor de dorpen en buitenwijken, die naar onze mening veel te vaak buiten de boot vallen. Ook is de inwoner lang niet genoeg betrokken bij projecten en initiatieven die hun aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het Oosterhamriktracé, de inspraak van de dorpen rondom Meerstad en de herindeling van Haren. Ook moet het eindelijk afgelopen zijn met de gaswinning en moeten de gedupeerden volledige compensatie ontvangen. Verder willen wij de financiën van de gemeente op orde krijgen, zodat de lokale lasten laag blijven en er voldoende investeringsruimte overblijft. Dit is verder slechts een kleine selectie van onze belangrijkste standpunten.

De Partij voor het Noorden maakt zich klaar voor de strijd met de landelijke partijen. Wij zien dat zij keer op keer Groningen laten vallen. De ellendige gaswinning, het sluiten van het kinderhartcentrum, de gigantische woningnood en het groeiende aantal gezinnen dat in armoede zit is hier bewijs van.

De gemeente Groningen moet weer op eigen benen staan. Wij willen niet langer afhankelijk zijn van Den Haag en de landelijke partijen. Onze verkiezingsslogan voor de aankomende campagne vat onze boodschap dan ook goed samen: 'Op eigen kracht!' Wij kijken zeer uit naar de komende verkiezingscampagne en de gelegenheid om een verschil te gaan maken binnen de gemeente Groningen.

Heeft u vragen over ons of het programma? Schroom dan niet contact met ons te zoeken!

 

Onze kieslijst - Op wie kunt u uw stem uitbrengen?

Beste lezer, allereerst wenst de Partij voor het Noorden u en uw familie natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar! Met de komst van het nieuwe jaar willen wij graag uitermate goed nieuws met u delen.

 

De Partij voor het Noorden heeft na lang overleg en verschillende gesprekken met onze kandidaten een definitieve lijst opgesteld. We kijken allen met een erg tevreden gevoel naar het eindresultaat en met vertrouwen naar de aankomende verkiezingscampagne. 

Leendert, Matthijs, Rob, Jelle, Evelien, Koos, Jan Alix, Wolter, Rien, Jan en Lieuwe zijn allemaal inwoners van de gemeente Groningen die het gedachtegoed van de Partij willen vertegenwoordigen in de Groningse gemeenteraad. 

Natuurlijk is geen politieke lijst compleet zonder een aantal lijstduwers. Bekende leden van de partij zoals o.a. Jan Oosterhaven, oud-hoogleraar in regionale economie, Wolter Kobus, voormalig fotograaf voor het Nieuwsblad van het Noorden en erelid Lieuwe Terpstra zullen deze verkiezingscampagne optreden als onze lijstduwers. Ook zijn er nieuwe gezichten te vinden op de lijst: Rien de Koning, voormalig raadslid in Haren en ervaren politicus zal op zijn beurt de Harenaren aanmoedigen om de Partij voor het Noorden te overwegen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Verdere kandidaten zijn nieuwe en frisse gezichten binnen de Groningse politiek en brengen een gezonde dosis enthousiasme met zich mee.

Zo houden we de Partij voor het Noorden divers en sterk!

Bovenstaande afbeelding is slechts een miniatuurversie van de echte lijst. Bent u benieuwd naar onze kieslijst? Benieuwd of een vriend of kennis op de lijst staat? Dan kunt u op de bovenstaande afbeelding klikken of gewoon hier!


Een nieuwe lijsttrekker voor een nieuwe fractie!

Geweldig nieuws! Mede-partijoprichter, Provinciaal Statenlid en mensenmens Leendert van der Laan zal aan het roer staan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen op 14/15/16 maart 2022!

De Partij voor het Noorden zet zich al sinds jaar en dag in voor de belangen van de inwoners van de provincie Groningen. U kent ons als de partij die zich sinds 2002
sterk maakt voor een betere leefomgeving voor iedereen in het Noorden en sinds kort hebben wij een nieuwe en ambitieuze fractie binnen de gemeente Groningen. Wij zijn erg enthousiast om met u te delen dat wij een kandidatenlijst hebben samengesteld met een enthousiaste en ervaren lijsttrekker die aan het roer zal staan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022!

Meer lezen over onze lijsttrekker? Klik dan hier!

De nieuwe fractie wordt aangevoerd door Leendert van der Laan. Leendert (50) woont in de stad Groningen en is zeer actief in de wijk Kostverloren als o.a. bestuurder van
het wijkcentrum en de speeltuin. Daarnaast is Leendert bekend als een kritisch Provinciaal Statenlid en is hij medeoprichter van de Partij voor het Noorden.

‘De Partij voor het Noorden is een lokale en onafhankelijke partij die alle politieke vraagstukken langs de meetlat van de belangen van het Noorden legt, en van de provincie Groningen in het bijzonder. Het Noorden moet het vooral afleggen tegen de belangen van Den Haag. Dat geldt in grote mate ook voor de gemeente Groningen’, aldus Leendert. ‘Veel zaken zijn over de schutting geworpen van de gemeenten en dit moet beter worden aangepakt. Denk hierbij aan de jeugdzorg en ouderenzorg.’

‘Wat in Groningen opvalt is dat veel zaken die door Den Haag worden opgelegd klakkeloos worden uitgevoerd, zonder de inwoners en bedrijven en instellingen er verder bij te betrekken. Zelfs zeer betrokken inwoners worden volstrekt genegeerd door het huidige College van Burgemeester en Wethouders. Dat is jammer want betrokken inwoners zijn er steeds minder omdat zij zijn afgehaakt vanwege het wantrouwen en teleurstelling in de politiek. De politieke besluiten en het gebrek aan inspraak en participatie is daar doorslaggevend in,’ aldus Leendert. Ook binnen de gemeente Groningen hebben er duizenden woningbezitters schade als gevolg van de gaswinning. Dit onderwerp raakt de Partij voor het Noorden al sinds de oprichting. ‘Van ruimhartige compensatie is nog steeds geen sprake. Ook de versterkingsprogramma’s verlopen slecht. De Partij voor het Noorden pleit al sinds de oprichting voor een eerlijke verdeling van de opbrengsten van de gaswinning. Maar ook hier geldt: Wie niet vraagt, krijgt niets. Groningen is er wel heel bekaaid afgekomen door nooit te profiteren van de gaswinning, maar moet nu wel de ernstige negatieve gevolgen ondergaan. Waarom lijden wij de lasten, maar niet de lusten?’Een nieuwe start voor een ervaren partij!

De Fractie Groningen

De Partij voor het Noorden zet zich al sinds jaar en dag in voor de belangen van de inwoners van Groningen. U kent ons als de partij die zich sinds 2003 sterk maakt voor een betere leefomgeving voor iedereen in het Noorden, maar ook als aanjager voor het dichtdraaien van de gaskraan, een verminderde afhankelijkheid van Den Haag en natuurlijk een versterkte samenwerking tussen de onderlinge Groninger gemeenten. U heeft ons altijd kunnen vinden in de gemeente Oldambt en de Provinciale Staten, maar wij zijn erg trots om aan te kondigen dat de Partij voor het Noorden vanaf nu ook actief is binnen de gemeente Groningen!

Wie zijn de Fractie Groningen?

De Fractie Groningen bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken Stadjers en Ommelanders die zich niet kunnen vinden in het huidige beleid en de beleidsuitvoering van het bestuur binnen de gemeente Groningen. 

Na een lange periode zich sterk gemaakt te hebben in 'golden raand', brengt de Fractie Groningen de mentaliteit, vastberadenheid en ervaring van de Partij voor het Noorden naar de Groninger hoofdstad. Deze nieuwe afdeling van de Partij voor het Noorden heeft als doel toe te treden tot de gemeenteraad van 'Pronkjewail', daarom zullen wij ook verkiesbaar zijn op 16 maart 2022. Wij geloven dat de tijd rijp is voor een ervaren partij die niet wordt aangestuurd van buiten Groningen, maar bestaat uit enthousiaste Groningers die zich in willen zetten voor Stad en Ommeland!

Doet u ook mee?

Hoewel de Partij voor het Noorden al twintig jaar actief is in de politiek, is de Fractie Groningen betrekkelijk nieuw. Dat betekent dat elke Stadjer en Ommelander uit de gemeente Groningen bij deze van harte wordt uitgenodigd om niet alleen lid te worden van onze partij, maar ook om bij te dragen aan dit spannende nieuwe avontuur dat wij aangaan. Wij hopen dan ook dat u, de lezer, open staat voor een verder gesprek met de Fractie Groningen. 

Politiek is er voor de mensen, niet andersom. Dus bent u woonachtig in de gemeente Groningen? Heeft u interesse in politiek of bestuur? Kunt u zich vinden in onze partijpunten? Dan gaan wij graag met u in gesprek!

Ons verkiezingsprogramma

Om u een duidelijk beeld te geven van waar wij voor staan, is er een verkiezingsprogramma opgesteld. In dit programma is uitgestippeld waar de Fractie Groningen van de Partij voor het Noorden zich precies voor inzet.

Bent u benieuwd naar onze opvattingen over de huidige woningnood? Of de zorg in de gemeente? Of misschien bent u meer geïnteresseerd in de groen- en cultuurvoorzieningen? Dit en meer wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma. 

Het gehele verkiezingsprogramma valt hier te lezen!


Verwelkoming door de kwartiermaker!

Beste lezer,

Ik wil u van harte welkom heten op deze speciale verkiezingspagina van de Fractie Groningen, de gloednieuwe afdeling van de Partij voor het Noorden. Wij zijn een groep van enthousiaste en vastberaden Stadjers en Ommelanders die een verschil willen maken in de gemeentelijke politiek. De Partij voor het Noorden is één van de weinige regionale politieke partijen van Nederland en daar zijn wij trots op! Na jaren van actieve betrokkenheid in de gemeentelijke en provinciale politiek door de Partij voor het Noorden is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in de gemeente Groningen. 

De Fractie Groningen is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de aankomende verkiezingscampagne. Bent u geïnteresseerd in onze vooruitgang of ons verkiezingsprogramma? Misschien heeft u wel interesse in deelname aan de verkiezingen als volksvertegenwoordiger of als campagnemedewerker? U bent hoe dan ook aan het juiste adres. Op deze speciale verkiezingspagina kunt u alle nodige informatie vinden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Zit u echter nog steeds met vragen? Dan gaan wij graag met u in gesprek!

Met welke reden u dan ook op deze pagina bent, ik wil u graag van harte welkom heten op deze verkiezingspagina!

 

Met vriendelijke groet,


Matthijs Arjen Hekert

Kwartiermaker Fractie Groningen
Partij voor het Noorden


Houden wij contact?

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in de gemeente Groningen zal er campagne gevoerd worden. Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij daarbij uw hulp nodig. Bent u geïnteresseerd in het steunen van de Fractie Groningen? Of ziet u wel een plekje voor uzelf op de kieslijst?

Hoe het ook mag zijn, wij nodigen u van harte uit om contact met ons te zoeken!

Wij horen graag van u!